ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
  
 
  (ร่าง)แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (23/03/2560)
  (ร่าง) แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ นวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (10/03/2560)
  แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (19/01/2560)
  แบบฟอร์มขอรับสื่อสิ่งพิมพ์ (15/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด” รุ่นที่ 3 จ.เชียงใหม่ (04/04/2560)
  Newsletter การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเท (23/02/2560)
  Newsletter การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” (08/02/2560)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด” รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 มกราคม 2560 พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (07/02/2560)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด” รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (20/12/2559)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามมาตรฐาน YFHS(ฉบับบูรณาการ) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม กทม. (21/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข