ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
  
 
  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 (30/01/2561)
  รับสมัคร อปท. ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (23/01/2561)
  ประกาศ! ตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2561) (10/01/2561)
  การสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ (26/12/2560)
  การอบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: Strengthening Adolescent’s Lives. วันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร พัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฏเกล้า (20/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (20/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ (15/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2561 (07/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางเลือก (RSA) ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (22/01/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (10/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข