ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (28 ก.ย. 2561)
(ร่าง) แบบฟอร์มข้อมูล รายงานประเทศสำหรับการทบทวนการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (Regional Intergovernmental Mid-point Review of the Programme of Action of the International Conference on Populati (27 มิ.ย. 2561)
คำสั่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (10 เม.ย. 2561)
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 (30 ม.ค. 2561)
รับสมัคร อปท. ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (23 ม.ค. 2561)
ประกาศ! ตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2561) (10 ม.ค. 2561)
การสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ (26 ธ.ค. 2560)
การอบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 6 Comprehensive Adolescent Health Care: Strengthening Adolescent’s Lives. วันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร พัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฏเกล้า (20 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำเวัยรุ่น (30 ส.ค. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข