ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
  
 
  (ร่าง) แบบฟอร์มข้อมูล รายงานประเทศสำหรับการทบทวนการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนปฏิบัติการของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา (Regional Intergovernmental Mid-point Review of the Programme of Action of the International Conference on Populati (27/06/2561)
  คำสั่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (10/04/2561)
  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561 (30/01/2561)
  รับสมัคร อปท. ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น (23/01/2561)
  ประกาศ! ตรวจสอบรายชื่อ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2561) (10/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ" การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS" วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 (19/06/2561)
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (01/05/2561)
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน (30/04/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (20/03/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ (15/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสำคัญของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (7 ส.ค. 2561)
ผลการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
การศึกษาการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นของโรงพยาบาล (29 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
การจัดบริการคุมกาเนิดของโรงพยาบาลในประเทศไทย พ.ศ.2558 (7 เม.ย. 2560)
การศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการพัฒนาทักษะ การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว(การพัฒนาคู่มือการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่น) (3 เม.ย. 2560)
การประเมินการจัดบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (25 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข