ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รายงานผลการดำิเนินงานตชว.สธ.ที่81

รายงานผลการดำิเนินงานตชว.สธ.ที่81
แบบสอบถามการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ภาคผนวก ข) ปี 2561 (1 ต.ค. 2561)
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ภาคผนวก ก) ปี 2561 (1 ต.ค. 2561)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย 1) ปี 2561 (1 ต.ค. 2561)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2) กระบวนการสนับสนุน (7 ส.ค. 2561)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2) กระบวนการหลัก (3 ส.ค. 2561)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ 3) ปี 2561 (3 ส.ค. 2561)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปี 2560 (ภาคผนวก ข.) (2 ส.ค. 2561)
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (ภาคผนวก ก.) (2 ส.ค. 2561)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี 2560 (แบบ ปย.3) (20 ต.ค. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข