ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การเยี่ยมสำรวจและการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS

การเยี่ยมสำรวจและการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่ได้รับการเยี่ยมประเมินเพื่อความยั่งยืน
ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเยี่ยมประเมิน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (YFHS03)
ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเยี่ยมประเมินซ้ำ YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (YFHS04)
แบบสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฯ
การประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ Update
ดาวน์โหลด 1152 ครั้ง
แนวทางการให้คะแนนตามมาตรฐาน YFHS บูรณาการ Update
ดาวน์โหลด 634 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS สำหรับศูนย์อนามัย
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
โปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป การให้คะแนนYFHS
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
แบบฟอร์มการรายงานผลกการดำเนินงาน(YFHS 01-03) (7/03/2017)

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข