ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รายงานการเฝ้าระวัง/infographic

รายงานการเฝ้าระวัง/infographic
รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2562 (5 ก.พ. 2563)
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2562 (5 ก.พ. 2563)
รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2560 (3 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2561 (3 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2559 (3 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2560 (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 1142 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2559 (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2558 (31 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1618 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2557 (25 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 584 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2556 (18 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 561 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2555 (11 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2554 (31 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง

หน้า : [1]
รู้จักเรา : วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน  | บุคลากรสำนักฯ | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ :  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4171
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข