คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การปรับเพิ่มรหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (Spacial PP)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
31
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

วันที่ 7 พ.ย. 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือการปรับเพิ่มรหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (Spacial PP) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาตร์ และผู้แทนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน