คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร่าง กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.... (04/01/2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Document (10).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (17/07/2560)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ.เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (17/07/2560)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ.ประกันสังคม 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย