คุณกำลังมองหาอะไร?

ปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2566
22
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2566

ชมรมจริยธรรมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดกิจกรรม “เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า” โดยรวบรวมขวด PET หรือขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว ซึ่งได้มาจากการนำกล่องไปตั้งรับบริจาค จำนวน ๓ จุด ภายในกรมอนามัย ซึ่งได้เริ่มกิจกรรม เมื่อเดือนมกราคม 2566 โดยได้ส่งมอบขวดน้ำให้กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นชุด PPE ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวนที่ได้ในครั้งนี้ ๑,๖๔๘ ขวด น้ำหนัก ๒๘ กิโลกรัม สามารถผลิตชุดPPE ได้ ๙๒ ชุด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุธี เปรมบุญ ผู้บริหารกลุ่มงานสำนักกิจการนักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ และนางสาวอัมมิการ์ พุกเกิด Sales&marketing บริษัท Recycleday บรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขวดน้ำพลาสติกนำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งกิจกรรม ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่กรมอนามัย และทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับกล้าไม้เป็นของที่ระลึก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน