คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
กรมอนามัย
รายงานผลการเบิกจ่ายสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
28
มิถุนายน
2565
28.06.2565
ติดตามงานวางแผนครอบครัวและคุณภาพประชากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022: ICFP 2022)

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยนายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร และคณะ ร่วมเดินทางติดตามงานวางแผนครอบครัวและคุณภาพประชากรเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022: ICFP 2022) ณ จังหวัดระยอง และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

ทั่วไป
20.04.2565
ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
02.11.2564
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2564

เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2564

YFHS
24.09.2564
การรับมือกับความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในช่วงโควิด-19

Info การรับมือกับความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในช่วงโควิด-19

YFHS
24.09.2564
การรับมือกับการถูกล่วงละเมิดสำหรับเด็กในช่วงโควิด-19

info การรับมือกับการถูกล่วงละเมิดสำหรับเด็กในช่วงโควิด-19

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง