คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2566
107
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2566

วันที่ 13 –15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการอบรมฯ และมีวิทยากรจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA โรงพยาบาลตรัง และหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ด้านการแพทย์และศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผู้แทนจากสถาบันสุขภาวะเขตเมือง ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากกรุงเทพฯ รวมจำนวน 90 คน วัตถุประสงค์การอบรมฯ: เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (ครู ก) สำหรับการอบรม ผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2565 (Option0Counseling) ในระดับเขตและจังหวัดต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน