คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน รูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2566
23
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน รูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ดร.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน