คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาคู่สมรสภาวะมีบุตรยาก : การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2566
44
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบริการการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาคู่สมรสภาวะมีบุตรยาก : การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน