คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.02.2566
83
0
แชร์
24
กุมภาพันธ์
2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และผ่านทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video conference) โดยมีนายแพทย์ บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน