คุณกำลังมองหาอะไร?

ลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.06.2566
204
0
แชร์
08
มิถุนายน
2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สถานทูตออสเตรเลีย นำโดย Ms.0Julia0Feeney อุปทูต ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว กับ ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมีผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประกอบด้วย Ms.0Jane0Racancoj ที่ปรึกษาทูตฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ และนายสารัตถ์ สืบสันติกุล เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกการเมือง สำหรับกรมอนามัย ผู้แทนประกอบด้วย ดร.จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร และนางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สาระสำคัญในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คณะอุปทูตออสเตรเลียต้องการแลกเปลี่ยนในประเด็น การเข้าถึงสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย (Sexual and Reproductive Health and Rights: SRHR) รวมถึงการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบและเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเข้าร่วมประชุมต่างๆ เช่น ปฏิญญาทางการเมืองปี 2562 ที่เกิดจากการประชุมระดับสูง ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน