คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 1

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2566
67
0
แชร์
21
ธันวาคม
2566

วันที่ 12–13 ธันวาคม 2566 กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับ กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี กีงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และกล่าวรายงาน โดย ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ มีผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต จำนวน 48 คน ประกอบด้วย สูตินรีแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ การอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร และการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก โดยวิธีฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากรอื่น ๆ ในเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดบริการที่ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมากขึ้น ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน