คุณกำลังมองหาอะไร?

ลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2566
22
0
แชร์
21
ธันวาคม
2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำโดยแพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ณ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน