คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2566
27
0
แชร์
21
ธันวาคม
2566

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หน่วยงานระดับจังหวัดภายใต้ 5 กระทรวงหลัก และเจ้าภาพตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 1- 5 และผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน