คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมุ่งสู่ “RH Together Against Corruption”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.12.2566
39
0
แชร์
26
ธันวาคม
2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อมุ่งสู่ “RH Together Against Corruption” ณ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน