คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.12.2566
24
0
แชร์
26
ธันวาคม
2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 ท่าน อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พญ. อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการเสนอเอกสาร ร่าง วาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพิจารณา มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) วาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ มีมติให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ โดยเสนอให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมอบหมายให้ทีมเลขาฯ ดำเนินการตามกระบวนการเสนอ (ร่าง) วาระแห่งชาติฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน