คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่

ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.12.2566
17
0
แชร์
26
ธันวาคม
2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์ณัฐพล สุวัชรังกูร ที่ปรึกษากลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมีการประเมินรับรองอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน