คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.12.2566
23
0
แชร์
27
ธันวาคม
2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกลออนไลน์ (Web conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม ศาสตราจารย์วารุณี ฟองแก้ว รองประธานฯ ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เลขานุการ ผู้แทนจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน