คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.02.2567
41
0
แชร์
06
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับเชิญจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นวิทยากรการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบ VDO Conference โดย นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ และว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน