คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (MD Level 2) รุ่นที่ 3

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.02.2567
37
0
แชร์
15
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ (MD Level 2) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และกล่าวรายงานโดย ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ มีผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต จำนวน 64 คน ประกอบด้วย สูตินรีแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ การอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร และการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยวิธีการฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากรอื่นๆ ในเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดบริการที่ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน