คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการเชื่อมโยงระบบนัดหมายผ่าน Line OA Teen Club

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.03.2567
24
0
แชร์
06
มีนาคม
2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการเชื่อมโยงระบบนัดหมายผ่าน Line OA Teen Club ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกลออนไลน์ (Web conference) โดยมี ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ บรรยายการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform และความสำคัญของระบบนัดหมายผ่าน Line OA Teen Club ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้สมัครเข้าร่วมการเชื่อมโยงระบบนัดหมาย ผ่าน Line OA Teen Club ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวนรวมทั้งสิ้น 570 แห่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน