คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.03.2567
36
0
แชร์
06
มีนาคม
2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย นำโดย ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมจำนวนกว่า 100 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน