คุณกำลังมองหาอะไร?

มรมจริยธรรมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด รวมทั้งบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์การทำความสะอาด ณ วัดบางแพรกเหนือ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.03.2567
35
0
แชร์
19
มีนาคม
2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ชมรมจริยธรรมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำโดย ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ที่ปรึกษาชมรมจริยธรรมฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด รวมทั้งบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์การทำความสะอาด ทั้งนี้ บุคลากรยังได้รับฟังหลักธรรม คำสอน ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก ดร.มหาอุทิศ กวิวํโสเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ อ.เมือง จ.นนทบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน