คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.03.2567
37
0
แชร์
21
มีนาคม
2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกลออนไลน์ (Web conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยมีนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม ศาสตราจารย์วารุณี ฟองแก้ว รองประธานฯ ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เลขานุการ ดร.ชาติวุฒิ วังวลผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ช่วยเลขานุการ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน