คุณกำลังมองหาอะไร?

มรมจริยธรร สอพ. นำสิ่งของบริจาค วัดถ้ำตะโก ตำบลเขาเสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.04.2567
24
0
แชร์
01
เมษายน
2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 ชมรมจริยธรรม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำโดย ดร.พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ที่ปรึกษาชมรมจริยธรรมฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ เสื้อผ้า ตุ๊กตา ของใช้จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นม ฯลฯ ไปมอบให้หลวงพี่ต้อม วัดถ้ำตะโก ตำบลเขาเสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส จำนวน 257 คน
ทั้งนี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู วัดถ้ำตะโก เป็นองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และช่วยเหลือสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (หน่วยงานภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน