คุณกำลังมองหาอะไร?

ยี่ยมประเมินอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.04.2567
2
0
แชร์
10
เมษายน
2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล อาจารย์จารุวรรณ จงวนิช และอาจารย์ประกายดาว พรหมประพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แพทย์หญิงพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ และโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน