คุณกำลังมองหาอะไร?

ถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องเพศสัมพันธ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.04.2567
24
0
แชร์
22
เมษายน
2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำโดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องเพศสัมพันธ์” และนักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ในโครงการรักในวัยทีน + LGBTQ+ เรื่องเพศน่ารู้ไปกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. พว. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน