คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมการใช้งานระบบบริการแพทย์ทางไกลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2567
8
0
แชร์
26
เมษายน
2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร จัดประชุมการใช้งานระบบบริการแพทย์ทางไกลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนระบบบริการแพทย์ทางไกลสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งนี้ ระบบบริการแพทย์ทางไกลฯ นี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ไม่มีการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ รวมถึงแก้ไขปัญหาการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการเข้าไม่ถึงบริการฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน