คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2567
7
0
แชร์
07
พ.ค.
2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มพัฒนาประชากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567 ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยนางปภาวี ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเด็กเกิดน้อย: ปัญหาเชิงโครงสร้าง ร่วมหาทางออกสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” ร่วมกับสมาคมนักประชาคมไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน