คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การพิจารณาศึกษาแนวทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2567
17
0
แชร์
07
พ.ค.
2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาศึกษาแนวทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาประชากรได้ชี้แจงข้อเท็จ จ ริง และตอบคำถามข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายที่ปลอดภัยจำนวนสถานพยาบาลที่ให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายให้กับคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อพิจารณา และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน