คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

   
เรียงลำดับข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/1 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/2 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/3 | ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแม่วัยรุ่น
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/4 | ส่วนที่ 2.2 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในครอบครัว
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/5 | ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลก่อนการตั้งครรภ์
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
05.03.2021
| Ep.2/6 | ส่วนที่ 2.4 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และคลอด