คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ : ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. วิเคราะห์การเบิกจ่าย งปม 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานผล รบจ.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ประชุมสำนัก 2-2563 วาระงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 07.05.2020 (ไตรมาส 1-4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แผนการใช้เงิน ตอบตัวชี้วัด 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ : ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ : ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นรายงบทุกเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย