คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สื่อเผยแพร่ทั่วไป

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สื่อเผยแพร่ทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รู้ก่อนโพส!!จะได้ไม่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ (ยืมพัสดุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการฯ
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย