คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการดูแล รักษาภาวะมีบุตรยาก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
54
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรมอนามัย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการดูแล รักษาภาวะมีบุตรยาก ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และกล่าวรายงาน โดย นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข” โดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง On-site จำนวน 220 คน และ Online จำนวน 2,100 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน