คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. ทำเนียบผู้ประสานงาน พรบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจังหวัดและ กทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. พรบ.ป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ข้อมูล KM-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ และสถานการณ์การขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย