คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

14.01.2564
131
0
แชร์
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ

การใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย การเข้าสู่ระบบ | Ep.1 |

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.2 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.3 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.4 | ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.5 | ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตั้งครรภ์ และการแท้งของผู้ป่วย