คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.03.2564
92
0
แชร์
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
| Ep.2/2 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล | Ep.2/2 |

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
21.07.2024
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
21.07.2024
| Ep.2/1 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
21.07.2024
| Ep.2/3 | ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของแม่วัยรุ่น
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
21.07.2024
| Ep.2/4 | ส่วนที่ 2.2 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในครอบครัว