คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

17.03.2564
1342
11
แชร์
วางแผนครอบครัว Familyplanning
ขั้นตอนการฝังและถอดยาฝังคุมกำเนิด

ขั้นตอนการฝังและถอดยาฝังคุมกำเนิด

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.7 | รายการที่บันทึก/สรุปรายงาน/ดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.6 | ส่วนที่ 4 ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.5 | ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตั้งครรภ์ และการแท้งของผู้ป่วย
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.4 | ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย