คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.03.2564
78
0
แชร์
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
| Ep.6 | ส่วนที่ 4 ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย (เฉพาะเจ้าหน้าที่) | Ep.6 |

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.1 | การเข้าสู่ระบบ
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.2 | คำชี้แจง
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.3 | ส่วนที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.4 | ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย