คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

01.03.2566
486
2
แชร์
YFHS
แนะนำการประเมินตนเองตามมาตรฐาน YFHS ด้วยโปรแกรม YFHS Application

YFHS Application

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.7 | รายการที่บันทึก/สรุปรายงาน/ดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสารดาวน์โหลด
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.6 | ส่วนที่ 4 ข้อมูลการยุติการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
สอนการใช้งานโปรแกรมการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย
05.03.2021
| Ep.5 | ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตั้งครรภ์ และการแท้งของผู้ป่วย