คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่อง จ้างจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอบเขตงานงาน จัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR จัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และทักษะการดูแลป้องกันตนเองด้านสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรค สำหรับวัยเรียนวัยรุ่นที่บกพร่องทางการมองเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์070964.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TOR ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ็ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างจัดทำชุดสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และทักษะการดูแลป้องกันตนเองด้านสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรค สำหรับวัยเรียนวัยรุ่นที่บกพร่องทางการมองเห็น

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR30-8-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง สำนัก

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบันทึกข้อมูลการประเมินผลการให้บริการของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนัก
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง สำนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563-2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการด้านกฎหมาย (นิติกร)

จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการด้านกฎหมาย (นิติกร)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างบุคลากรตำแหน่งนักสถิติ(จ้างเหมาบริการ)

จ้างบุคลากรตำแหน่งนักสถิติ(จ้างเหมาบริการ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย