คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567-เพิ่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจัดจ้าง/จัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปี 2567

อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศจัดซื้อ เงินงบประมาณ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การบริหารพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจัดจ้าง/จัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปี 2566

อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในระบบE-GP ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ระบบ e-GP)ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.95 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำปีงบประมาณ 2566 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจ้างพิมพ์สื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศจ้างพิมพ์สื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 8.31 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.63 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการพิจารณาฯและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

รายงานผลการพิจารณา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการพิจารณาฯและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TOR จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บก.06 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมพิพิธภัณฑ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมพิพิธภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย