คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมพิพิธภัณฑ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมพิพิธภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เรื่อง จ้างจัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอบเขตงานงาน จัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR จัดพิมพ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และทักษะการดูแลป้องกันตนเองด้านสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรค สำหรับวัยเรียนวัยรุ่นที่บกพร่องทางการมองเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดสื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์070964.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TOR ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะจัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศสำนักอนามัยการเจริญพันธุ็ กรมอนามัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างจัดทำชุดสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และทักษะการดูแลป้องกันตนเองด้านสุขอนามัยให้ปลอดภัยจากโรค สำหรับวัยเรียนวัยรุ่นที่บกพร่องทางการมองเห็น

TOR
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TOR30-8-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง สำนัก

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบันทึกข้อมูลการประเมินผลการให้บริการของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนัก
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง สำนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563-2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการด้านกฎหมาย (นิติกร)

จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการด้านกฎหมาย (นิติกร)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย