คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จ้างบุคลากรตำแหน่งนักสถิติ(จ้างเหมาบริการ)

จ้างบุคลากรตำแหน่งนักสถิติ(จ้างเหมาบริการ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาจ้างประเมินบริการสุขภาพที่เป็นมิตรฯ

ประกวดราคาจ้างประเมินบริการสุขภาพที่เป็นมิตรฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่.pdf
ขนาดไฟล์ 6.88 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานพิจารณาผลการสั่งซื้อสั่งจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ/จ้าง

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ/จ้าง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
วิเคราะห์การจัดจ้างปี งบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์การจัดซื้อปี งบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ:จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่.pdf
ขนาดไฟล์ 6.86 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย