คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางPMQA 2558 / PMQA 4.0 | ระดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 1 Assessment
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สอพ.ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางPMQA 2558 / PMQA 4.0 | ระดับที่ 3 Management

ระดับที่ 3 Management
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย