คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. คู่มือท้องถิ่นเข้มแข็งเข้าใจวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 18.72 MB
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 335 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557-2558.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557-2559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557-2560.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557-2561.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2557-2562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ปี 2561-2564 อัพเดต ธ.ค. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ อัพเดต ธ.ค. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 .docx
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปี 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการวิเคราะห์ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการวิเคราะห์ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 4

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท..pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย